Energetska meditacija u Buzetu

Datum
15/06/2019

Vrijeme
18:30 - 21:00

Lokacija
hotel funtana Buzet


Buzet – energetka meditacija sa predhtodnim izlaganjem.

Dobrodošli.

Drago mi je da si tu!

DaMir