Projekt Duhovni doručak 08.09.2017

Projekt Duhovni doručak događa se redovito, svaki tjedan, u radionici organizatora Dragana Kostiće.

Do sada je bilo skoro 50-ak druženja. Tako da je, u suradnji sa timom Tamara&Dragan, na dan 8.9.2017 organizirano predstavljanje Da-MIR metode u sklopu aktivnosti Akademije Zdravlja. Bilo je zanimljivo i ugodno, a dao sam si truda da predstavim kvalitetno sve što se radi u Akademiji.

Zahvaljujem na pozivu.

Odgovori