Anna B. (40)

Kod Damira me pri prvom susretu najviše dojmila njegova iskrenost, koja se nastavila tijekom tri godine koliko traje naše poznanstvo i suradnja.
Na svako moje bilo usmeno ili pismeno pitanje uvijek je odgovorio, iz čega proizlazi njegova iskrena želja za pomoći ili savijetom.
Uvijek bi se nakon tretmana osjećala puna elana, pozitivne energije.
Damir je ljudsko biće sa darom koji nesebično djeli sa drugima i prijatelj na kojeg uvijek možete računati.

Anna B. (40)Rovinj, 17.12.2012.

Odgovori