4 E M tehnika po Da-MIR metodi

Rezultat višegodišnjeg istraživanje u Da-MIR metodi iscjeljenja, materijalizirao se, u novoj tehnici koja je dobila komercijalni naziv 4 E M.
Istu primjenjujemo u radionici Povrat Čovjeka. Radionici koja je dio aktivnosti po Da-MIR metodologiji. I koja je dala dobre rezultate na prevazilaženje blokirajućih životnih situacija kod mnogih klijenata.

Osnovni cilj istraživanja bio je, dobiti kvalitetnu tehniku brzog djelovanja. Koja je primjetna i ima djelovanje u realnom životu klijenta. I koja ima trajnost djelovanja u vremenskom smislu. Uključujući i pročišćavanje situacija ili tzv „negativnih energija” iz tijela klijenta, od rađanja, do dana kada se izvodi tehnika sa klijentom.

Polazna osnova od koje sam krenuo, bilo je ta, da se u praktičnom radu svakog klijenta, da li primjenom bio energetskog ili energo terapeutskog rada pročisti fizičko tijelo. Akcent je na fizičkom tijelu. Zatim se radi i na čišćenje eteričnog te astralnog tijela.
Postoji niz tehnika koje služe za rad na mentalnom dijelu, uključujući i sjećanja. Pa zatim i povreda i uvreda iz djetinjstva, te i odnosa s okolinom i svemu tome slično.  Sve su to prepreke koje onemogućavaju kvalitetan život.
Takve terapije, uglavnom su selektivnog djelovanja, ali jako potrebite. Kada se radi o klijentima koji su napredni i koji imaju potrebu da dođe do iscjeljenja samo dijela svoje osobnosti.  I za to služe upravo specijalističke tehnike i vještine.
No, ono što se u praksi pokazalo, jest spoznaja klijenata nakon primjene 4 E M, da je doživljena promjena, na svim energetskim nivoima. I da je klijent svjestan promjena. Ne samo da je svjestan prilikom izvođenja tretmana već i u narednom vremenu.
Da bi se dobio takav rezultat, potrebno je „pročistiti” događaje i situacije iz njegovog (ranijeg) života, koje je klijent spomenuo ali i one koje nije spomenuo. Posebno je u terapiji 4 EM, potrebno iscjeljivati i tzv nesvjesne događaje i situacije koje se klijent ne može ni prisjetiti. Koje je „sakrio” čak i od sebe, jer su jednostavno previše bolne za njega.
Također je važno da se zadovolji kriterij potrebe klijenta, da mu je fizičko tijelo nakon terapije, bez bolova.
To je bila i ostala jedna od važnijih karakterističnih potreba svakog klijenta.
Uz uvijek onu nadodanu, da se osjeti opušteno.

Spoznajući te činjenice, za uzroke tih situacija, potražio sam rješenje u Duhovnoj znanosti. Koja je tu veoma jednostavna i precizna. Koja definira – ako je ispravan tok energije u fizičkom tijelu i oko njega, onda je tijelo zdravo. Ispravno funkcionira.
Rješenje je jednostavno. Ali otvorilo je nova pitanja – npr koja energija nije u ispravnom toku kod bolova? Gdje je prekid te energije? Koji je uzrok tog prekida? I naravno još niz drugih pitanja.
Energija koja je najbliža fizičkom tijelu klijenta, jest energija njegove Duše. Koja je pozicionirana u samom fizičkom tijelu.
Dakle, to je prva u nizu energija s kojom treba raditi. U smislu dobivanja dovoljno energije osobne duše, da hrani fizičko tijelo, onime što zovemo osobnost čovjeka.
Drugi nivo energije jest energija eteričnog tijela. Ili dvostruko tijelo čovjeka. Koji uglavnom na sebe primi sve udarce i neslaganja s okolinom. Služi za „probijanje” čovjeka kroz životne situacije i životne događaje. te nam služi da kroz „sada” možemo imati duhovne uvide u bilo koju situaciju, koja je dozvoljena da se vidi, a potrebita je za rješenje situacije kod klijenata.
Treća energija koja zahtijeva rad, je duhovna energija (Božanska duša u čovjeku) ili energija koja daje sklad čovjeka s Duhovnim zakonima i zakonitostima s kojima živi.
Četvrta energija se dotiče emocija i emotivnog stanja osobe i znamo je pod nazivom astralno tijelo. Koje nam i služi za putovanje u prošlost ili budućnost. Ili jednostavno bez vremensko stanje (ili sve vremenski – kako god to neko naziva).

Dakle, iz naziva 4 E M tehnike, navedene energije, predstavljaju 4 E u samom nazivu.

Za fizičko tijelo klijenta dodali smo jedno slovo M.
U smislu – materija.
Mada je samo po sebi fizičko tijelo (samo po sebi) maksimalno „komplicirano” u svojoj funkcionalnosti, s obzirom na broj organa koje ima, a kada nadodamo i kako isti funkcioniraju, to je  ono što zovu – kompjuter nad kompjuterom.
Nije ni čudo da je alopatska medicina, koja se bavi samo fizičkim tijelom tako raširena, u djelovanju i organizaciji. I skupoći.

No, opet se vraćamo na početak tj već rečeno, ako je u tijelu sklad, a sklad je i oko tijela, onda je i fizičko tijelo u ispravnom funkcioniranju. Odnosno, zdravlje je prisutno.
Kada imamo bol u fizičkom tijelu potrebno je, u Energetskoj medicini, povratiti tok energije u ispravan tok.
Ili u Alopatskoj uzeti sredstva za smirenje.

U Akademiji Zdravlja, po Da-MIR metodi, bavimo se postavljanjem energije tijela, u ispravno stanje. Dakle, u zdravlje. Ili bolje rečeno, na čemu sve više radimo – da ne dođemo u situaciju koja će nas primorati da izađemo iz sklada toka energija u našem fizičkom tijelu. Odnosno, metodom 4 EM se vratimo u situaciju kada je nastao nesklad u fizičkom tijelu i u tom vremenskom trenutku za navedeni događaj ili situaciju, prinesemo dovoljne osobne energije da se tom „krizom” prođe bez „ozljeda” ili loših sjećanja, bolova ili rana.
Ovim pristupom dobio sam osim 4 E M tehniku i tehnologiju primjene.
A to je, da se primjenjuje na – vremenskoj liniji klijenta. Ili na tempore line.

Potrebno je cijelu životnu liniju klijenata iscjeljivati i dodavati dovoljno energije koja pripada klijentu, kako bi događaji iz prošlosti bili samo sjećanja (zbog dobivanja životnog iskustva) a da nemaju efekt emocionalne povrede ili efekt fizičkog bola u tijelu.
Zaključak je, da se ovom tehnologijom definira kretanje iscjelitelja po vremenskoj liniji klijenta i prilikom istog, iscijele sve „prepreke” koje su naštetile fizičkom tijelu, ali i oštetile i gore navedene 4 energije.
Što znači da tehnologijom primjene 4 E M tehnike rješavamo u prostoru i vremenu prepreke, i to u energetskim i materijalnom tijelu. Za nivo razvijenosti ili svjesnosti klijenta u trenutku izvođenja tehnike.
Dakle, kompletan sistem (ne znam da li je ovo pravi izraz) od čega je sazdan jedan (svaki) čovjek, ovom se tehnikom isti pročisti i osvježi.

Prednost 4 E M tehnike je, što nije važno od kojeg bola ili bolesti boluje klijent. To Energiju ne zanima. Jer, za uspješnost primjene tehnike jest važno, da čovjek prihvaća da je njegovo fizičko tijelo sačinjeno i od energetske osnove, tj energije. Da ta energija raste, uz rast fizičkog tijela. Odnosno, da je snaga energije toliko jaka koliko je jako njegovo fizičko tijelo. To je dovoljno.
Naravno, za sada je, manje važno (a nije nevažno) da se naše fizičko tijelo stabilizira ili smanjuje nakon cca 45. godine. Nakon te godine, energija počinje preuzimati primarnu snagu fizičkog tijela, što čovjeka zbunjuje. I jasno je zašto klijenti potražuju liječničku pomoć upravo u tim godinama ili iza toga. Vjerujući da je problem u fizičkom tijelu. A nažalost nije. Rješenje je upravo u suradnji s energijom tijela, koja nam, u konačnosti, osigurava najvažniji smisao treće dobi. A to je – mudrost.

Da bi dobili praktičnu primjenu ove tehnologije aktiviranja 4 E M tehnike, postavilo se i pitanje – gdje se nalazi ta Energija koja pripada klijentu i koja mu je potrebna da nađe rješenje za situaciju u kojoj se našao tokom života. A da je uvijek dostupna i klijentu. U dostatnim količinama i kvaliteti.
Odgovor jest u Izvoru.

I da odmah razjasnimo, ovdje se ne radi o Izvoru kojeg nazivamo Sveprisutni ili Svemogući ili Sve stvoritelj (jer vjerojatno On ima i pametnijeg posla, a ne samo da pazi na moju malenkost i “gluposti” koje izvodim u životu, pa se zeznem) i koji je za Opće dobro.
Već Izvor u kome sam Ja, kao osoba i moja osobnost, povezana s Njime u Skladu i Miru. I koji je neiscrpni izvor energije, znanja, vještina, sposobnosti, vještina, komunikacija, pravednosti, iskrenosti, zadovoljstva i svih mogućnosti razvoja svojeg Ja, na ovo fizičko tijelo, koji mi je dodijeljen kao hram.
To mjesto postoji. Taj Izvor postoji.

Nalazi se na mjestu, koja se u Duhovnoj literaturi zove – u životu između dva života.
Odnosno, na mjestu gdje je osobna Duša došla nakon Uskrsnuća iz prethodnog života. Bogatija upravo za to prethodnog životnog iskustvo. I sada ima namjeru, volju i potrebu da nastavi s iskustvom u novom tj sadašnjem životu. U tom „periodu” sada već iskusna Duša, sklapa dogovor sa Svevišnjim (ili onim Jedinim Izvorom) dogovor, kroz koja iskustva će proći u narednom (sadašnjem) životu.
Tu se dešava još jedna situacija, veoma važna za 4 E M tehniku, a to je da sam Izvor dodjeljuje (ono što mi na zemlji zovemo kao Kršćani) Anđela čuvara. Kao nepresušni Izvor energije za ljudsko tijelo za sadašnji život. Koji točno zna kada i koliko, a pogotovo koje „vrste i kvalitete” Energije treba Čovjeku za uspješno rješavanje životnih događaja i situacija.
I upravu tu „organizacijsku savršenost” koristimo u tehnologiji primjene za iscjeljivanje i energizaciju fizičkog tijela klijenta.

Jasno da klijent koji ima spoznaju boli ili bolesti, se nalazi u tom stanju jer je izgubio (iz bilo kog razloga) energetsku vezu za nadopunom Energije. Ali je zato terapeut taj koji ponovno uspostavlja energetski tok, pročišćava liniju života, osigurava dovođenje Energije, koja pripada klijentu, za njegove potrebe sve do današnjeg trenutka.

Praktična primjena ili tehnologija rada 4 E M tehnike, jest u tome da se (educirani) terapeut dogovori s klijentom za primjenu iste.
Da klijent da suglasnost terapeutu za rad. I da se osobno dovede u stanje Da-Mir-a i pripremi za oslobađanja nepotrebne i primanja Energije, osobne, koju do sada nije primio ni koristio.
Nakon toga, terapeut ulazi u stanje Da-Mir-a, otvarajući svoju Dušu (1). Ulazeći u Duhovno stanje povezano s Višim duhovnim stanjima (2). Otvara svoje čakre i usmjerava ih na klijentove čakre (da bi mogao imati energetski kontakt s klijentom) i otvara svoje Eterično tijelo (3). Te otvara u konačnosti i Astralno tijelo (4).
Ovdje je jako važno napomenuti da terapeut koristi Dah kojim otvara kontakt sa svojom Dušom. Sa Energijom svoje Duše i kontrolom Daha, ulazi u kontakt s Duhovnim Višim Svijetom, ali sa Dahom održava svjesni kontakt i sa svojim fizičkim tijelom. Da ne bi „odletio” negdje u Duhovna prostranstva. Sada tako ispunjen, istim modelom s Dušom i Duhom otvara i Eterično tijelo. Naravno sve energije u zajednici otvaraju i Astralno tijelo terapeuta. Sve u jednoj energiji koja se kontrolira laganim i čistim Dahom s osmijehom na licu.
Ovo je zahtjevna tehnologija za terapeuta ali funkcionalna. U praksi i realnosti.

Nastavak je puno jednostavniji, jer se sa te 4 Energije, terapeut, podigne na svoju vremensku liniju. Spozna i vremensku liniju klijenta. Prati je u smjeru djetinjstva, poroda, začeća i ulazi u vrijeme života između dva života. Uspostavi se kontakt sa Životnom energijom i/ili Anđelom čuvarom (gle čuda, oni znaju da će terapeut doći i prenijeti energiju) i pokrene tok Energije prema danu izvođenja terapije. Usporedimo to npr kao da na nekoj vodenoj brani se otvori jedan prolaz vode kroz koji poteče masivna količina vode. Tako i poteče Energija iz Izvora prema trenutku začeća, poroda, djetinjstva, mladosti i tako sve do dana kada se izvodi ova terapija.

Što se dešava s preprekama na životnoj liniji?

Njih jednostavno nosi Energija ispred sebe, kao što bujica vode nosi sve pred sobom. Ostavljajući iza sebe potpunu Svjetlost i čistoću.
A kada dođe u trenutak izvođenja terapije, sva negativna energija pada na zemlju kraj klijenta i istopi se u zemlji. A klijent ostane čist u svojoj izvorskoj Energiji. U Svjetlosti, Ljubavi, Miru.

Ono što je sada važno napomenuti, klijent ostane i u nastavku života, u kontaktu sa svojom Energijom, dobivajući uputstva od samog svog Anđela čuvara, kako uvijek može u životnim prilikama imati dovoljno ispravne i kvalitetne Energije, koja mu pripada po Zemaljskim i Božanskim zakonima.
I slobodnu volju da i to učini. Ili ne učini.

Kod 4 E M tehnike važno je napomenuti da klijent gotovo sve vrijeme sjedi opušteno. A da glavni zahtjevni dio aktivnosti, ima terapeut koji treba biti duhovno, energetski i fizički osposobljen izvoditi ovu tehniku po definiranoj tehnologiji.

Kompletne pripreme za terapeute koji imaju namjeru baviti se ovom metodom, osiguravamo u edukativnim programima na seminarima u Da-MIR metodi, i dostupne su za edukaciju prvenstveno već sadašnjim terapeutima, ali i početnicima. Razlika je samo u vremenskom trajanju edukacije, koju je potrebno odraditi, za kompletni edukacijski ciklus. Ovisno o trenutnoj kvaliteti i sposobnosti terapeuta.

Cilj ove informacije je da se oslobodite okova – blokada – bilo koje vrste, i krenete u ispravan način funkcioniranja i življenja s ispravnim tokom energije u sebi.

Tehnika 4 E M je sastavni dio tehnika koje primjenjujemo na radionicama, pod nazivom Povratak Čovjeka.
A može se i koristiti u individualnim terapijama.

Autor i praktikant 4 E M tehnike:

 Vidia (Dr) Damir Mate Šturman, mag educ – Duhovni učitelj

Praktikanti:

Dr.  En. Med. Zoran Karh
Dr.  En. Med. Maurizio Domba Cerin
Dr.  En. Med. Ines Damjanić

Leave a Reply