Meditacije

Čovjek je socijalno biće i ima potrebu svoje aktivnosti u životu podijeliti s okolinom. I samim time se pojedinac usuglašava s tom okolinom. Okolina, stoga, ima veliki utjecaj na stavove pojedinca. Ukoliko, pojedinac, stavove okoline doživljava kao teret ili pritisak, onda dolazi do nesklade u stanicama tijela i samom biću pojedinca. Ovom meditacijom u Akademiji Zdravlja po Da-MIR metodi nastoji se omogućiti pojedincu-meditantu, da smanji ili eliminira taj utjecaj na sebe i uskladi osobnu vibraciju tijela, Kao cilj ove meditacije je približavanje ili dobivanje stanja Mir-a u tijelu, mislima i emocijama. Drago mi je da si tu