POSTAVLJEN – 1. STUP BOŽANSKOG KRALJEVSTVA NA ZEMLJI !

POSTAVLJEN – 1. STUP BOŽANSKOG KRALJEVSTVA NA ZEMLJI !

 

Otok Proizd - neke od najljepših plaža Jadrana i Mediterana -  topdestinacije.hr

U svim ovim promjenama (na svim nivoima) u kojima se nalazimo, trenutno, primijetimo promjene koje se nalaze oko nas. Opterećuju nas (ili skreću pozornost) sa utjecajima promjena koji su vidljivi okom. I pažnja je postavljena na te događaje.

No, nikako da prihvatimo da zemlja (kao planeta) ima svoju bit, svoj smisao i da je dio planetarnog sistema. Pa čak i Galaktičkog.

I da njena energija i zbivanja utječu na cijeli sistem.

Npr, ako promatramo dvije planete Mjesec i Zemlju, onda nam je jasan utjecaj planete Mjeseca na Zemlju. Ali nikako da se posvetimo analizi ili istraživanju kako planeta Zemlja utječe na planetu Mjeseca. Kao da je Zemlja posebni a ne RAVNOPRAVNI planet cijelog sistema. Zajedno sa čovjekom nastanjenom na planeti Zemlja.

Stoga je uvijek važno promatrati odnos ili sklad koji vlada među njima.

Kod planete zemlje imamo specifičnost, što je tu – Čovjek.

Biće ispunjeno (u nekom odnosu) iz materije i energije. Ili Duha. Kako god to nazivali, radi se o spoju dva elementa : etera i materije. Koji se prožimaju i zajedno – žive.

Stoga kada pišem o spoju, skladu i harmoniji, onda je to posebno za naglasiti, da se promjene dešavaju na dva nivoa. Između planeta ali i unutar samog čovjeka.

A obje promjene trebaju biti usuglašene.

Takva promjena/ u skladba dogodila se dana 29.7.2022. godine. I to u vremenu 11:47 do 12:07 na lokaciji otoka Proizd kraj otoka Korčule.

Osobno sam prisustvovao tom događaju, naravno u meditativnom stanju.

Događaj koji sam pratio zbio se po pravilima Univerzuma, vjerujem i Galaktičkih u skladba ali isto je primjetno i tumačenjem u religijskom smislu.

Iz dubine zemlje podigla se „masa energije” koja je išla prema gore tj površini zemlje. Izuzetno snažna i moćna. Sam izvor te energije odgovara nazivu iz religijskih zapisa tj ono što nazivamo Raj.

Dato mi je objašnjenje da je to nova energija koja izlazi na površinu Zemlje i da u njoj imaju utjecaj najviše dvije (pod) energije. A to su : MIR I RADOST.

U realnosti to je znači da Čovjek nije mogao do sada živjeti u potpunom ljudskom miru ili radosti jer naprosto – nije bilo dovoljno energije za to.

Usporediti ću to sa cvijećem koje nema dovoljno vode, pa eto, preživljava i nada se da će uspješno procvjetati.

Ono što je bilo zanimljivo jest da se „sa neba” u neviđenom skladu i terminu, počela spuštati malo sjajnija i pročišćenija energija (ako se to uopće može tako nazvati – usporediti). Glavne karakteristike ove energije su sadržane u riječima – Božanska ISTINA I LJUBAV.

Dakle, opet jedan sklop energije koji kaže da Čovjek na zemlji nije imao energije da bi živio u istini. Samim time ne može ni do kvalitetne ljubavi. Jer za doći do Ljubavi potrebna nam je (energija)- istina. I to ona koja je sveobuhvatna za sve ljude na zemlji, planete ali i među Galaktički spoj.

Tokom meditacije imao sam dojam kao da je to – jezik komunikacije koji će sada svima biti poznat i prihvatljiv. I biti će puno jasnije i preciznije definirani odnosi, među svima.

Ove energije iz dva smjera (u jednom vertikalnom stupu) spojile su se na površini zemlje. I taj proces je kratko trajao. Naprosto te energije su ušle (nekako) jedna u drugu i sada su činile jedan kvalitetni i jedinstveni SPOJ. Neraskidiv.

Zemlja i Nebo (što god pod tim pojmom podrazumijevali) činili su savršen spoj i jedinstvo.

A poseban je bio doživljaj promatrati sklad, ljepotu, snagu, moć tog stupa. Imao sam dojam da je sada planeta Zemlje dobila snažne temelje.

Sada su preduvjeti tu. A preduvjet je bio – da ima dovoljno energije da Čovjek može biti u skladu sa svojom prirodom. A to je u jedinstvu duha i tijela.

Vrijeme je da Čovjek odbaci patnju kao stil života zadnjih desetljeća ili stoljeća i da u tom miru unutar sebe spozna radost.

Radost i mir biti će osnova njegovog fizičkog tijela. Uglavnom, mjerljiva u području stomaka.

Da bi postigao mir u tijelu, biti će mu na raspolaganju dah kojim će moći konzumirati Božansku Istinu. Istinu kao stanje u svom tijelu. Pa će moći djelovati prema svojoj okolini u ljubavi. Što je najviši nivo komunikacije bez riječi, bez djelovanja. Jednostavno, Čovjek u svojoj biti postaje Ljubav. Dobra osoba.

Ovaj proces je započeo. I nezaustavljiv je. I svatko će ovo proći na osobnoj razini.

Prve efekte primijetili smo (odnosno oni koji su to primijetili) u danima od 2-4.8.22 kada je vladao apsolutni mir oko ljudi a isti su obavljali svoje redovne poslove.

Kada sam iza tog datuma pitao znance koje vode bar na plaži o promjenama koje sam primijetio, kao dokaz ovoga o čemu pišem, dobio sam odgovor- da, jasno je da je tu promjena, osjeti se. Kao da će bura (vjetar).

Što mi služi kao dokaz da je, bilo tko od nas mogao primijetiti ove promjene. Neovisno o stupnju svog osobnog duhovnog razvoja. Naravno, uz tumačenje koje odgovara stupnju znanja osobe.

Također na dan 8.8.22 (barem iznad Istre – gdje sam promatrao te događaje) bila je ogromna energetska promjena na nebu. Gdje se očekivala kiša ili nevrijeme. No, dogodilo se to samo da je nebo postalo tamno. I da mase oblaka se međusobno usklađuju. Uz grmljavinu.

Zaključio sa da je na ovoj planeti zvanoj Zemlja, ipak Čovjek maksimalno zaštićen i vođen.

I da je Život na zemlji nešto izuzetno specifično. Blagoslovljeno stanje.

I nadam se da će se ipak buduća istraživanja usmjeriti u tom smjeru.

Sada predstoji u skladba svih ljudi sa ovim novim energijama.

Imam napomenu – nema smisla se opirati ovakvim promjenama.

I da smo sretne generacije što ovaj trenutak dijelimo sa Majkom Zemljom i Ocem Nebeskim.

Sve u jedinstvu jednog daha.

Leave a Reply