Pravila privatnosti

Akademija Zdravlja poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Akademija Zdravlja neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Akademija Zdravlja može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Akademija Zdravlja koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala web stranice i njihov sadržaj.

Akademija Zdravlja se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranica, osim u slučaju nezakonitih aktivnosti korisnika.

Registrirani korisnici

Registriranjem na www.akademijazdravlja.com korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Akademija Zdravlja ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Akademija Zdravlja zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

Akademija Zdravlja ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.”

Leave a Reply